Home » Psychologia Analityczna C.G. Junga: Dzie a Carla Gustava Junga, Psychologia Kundalini-Jogi, Carl Gustav Jung, Ja , Archetyp by Source Wikipedia
Psychologia Analityczna C.G. Junga: Dzie a Carla Gustava Junga, Psychologia Kundalini-Jogi, Carl Gustav Jung, Ja , Archetyp Source Wikipedia

Psychologia Analityczna C.G. Junga: Dzie a Carla Gustava Junga, Psychologia Kundalini-Jogi, Carl Gustav Jung, Ja , Archetyp

Source Wikipedia

Published August 2nd 2011
ISBN : 9781231849347
Paperback
32 pages
Enter the sum

 About the Book 

?r d?o: Wikipedia. Strony: 30. Rozdzia?y: Dzie?a Carla Gustava Junga, Psychologia kundalini-jogi, Carl Gustav Jung, Ja, Archetyp, Introwersja i ekstrawersja, Nie?wiadomo zbiorowa, Kamie? filozoficzny, Nauka a nie?wiadomo, Uroboros, Abraxas,More?r d?o: Wikipedia. Strony: 30. Rozdzia?y: Dzie?a Carla Gustava Junga, Psychologia kundalini-jogi, Carl Gustav Jung, Ja, Archetyp, Introwersja i ekstrawersja, Nie?wiadomo zbiorowa, Kamie? filozoficzny, Nauka a nie?wiadomo, Uroboros, Abraxas, Przeniesienie, Synchroniczno, Cie?, Bazylides, Transmutacja, MBTI, Przeciwprzeniesienie, Proces indywiduacji, ISTJ, Aion, ISFJ, Nie?wiadomo indywidualna, ESTJ, Mana, ISTP, ESFJ, Socjonika, Anima i animus, ISFP, Archetyp astrologiczny, Emma Jung, Demian, INFP, Cie? personalny, Polski Portal Psychologii Analitycznej Carla Gustava Junga, Amplifikacja, Unus mundus, Hierogamia, ESTP, Enancjodromia, ENFP. Fragment: Dzie?a zebrane Carla Gustava Junga istniej? w dw ch podstawowych wydaniach: w j?zyku orygina?u - niemieckim (Gesammelte Werke, 1 wyd.: t.1-19, 1958 - 1983, t.20 - 1994) oraz w r wnouprawnionym przek?adzie angielskim (Collected Works, 1 wyd.: t.1-20, 1953 - 1979) . Podstaw? polskiego przek?adu Dzie? C. G. Junga jest wydanie niemieckie: Gesammelte Werke. Wyd. Lilly Jung-Merker, Elisabeth Ruf, Leonie Zander: Dzie?a Carla Gustava Junga w j?zyku polskim, w t?umaczeniu Roberta Reszke, ukazuj? si? od roku 1997 w Wydawnictwie KR. Psychologia kundalini-jogi. Wed?ug notatek z seminari w (1932) ( The Psychology of Kundalini Yoga. Notes of the Seminar Given in 1932, Die Psychologie des Kundalini-Yoga. Nach Aufzeichnungen des Seminars 1932 ) - ksi ka naukowa z dziedziny psychologii obja?niaj?ca proces rozbudzania i wznoszenia w ciele energii kundalini ?akti i tantryczn? symbolik? osi?gania poziomu kolejnych ?akr, jako adekwatny indyjski obraz przebiegu procesu indywiduacji cz?owieka. Zawiera tre wyk?ad w Carla Gustava Junga, zredagowanych przez Sonu Shamdasaniego i opublikowanych pierwotnie w Princeton w 1996. Przek?adu na j?zyk polski dokona? Robert Reszke dla Wydawnictwa KR . Ksi ka ukaza?a si? na polskim rynku w 2003 roku, jako tom drugi materia w z seminari w jungowskich. Zainteresowanie Junga kundalinijog? r...