Home » Marxın Hayaletleri: Borç Durumu, Yas Çalışması ve Yeni Enternasyonal by Jacques Derrida
Marxın Hayaletleri: Borç Durumu, Yas Çalışması ve Yeni Enternasyonal Jacques Derrida

Marxın Hayaletleri: Borç Durumu, Yas Çalışması ve Yeni Enternasyonal

Jacques Derrida

Published 2007
ISBN : 9789510181515
Paperback
268 pages
Enter the sum

 About the Book 

J. Derrida çağımızın en özgün düşünürlerinden biri kuşkusuz. 1950lerde özellikle Fransız kültüründe etkili olan yapısalcılık ve sonrasındaki Marksist, eleştirel, özeleştirel tartışmalarda doğrudan taraf olmadı Derrida. Platon, Rousseau, Kant, Hegel, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Freud okumaları sonrasında kendi adıyla birlikte anılan yapıçözümle çıktı düşünce sahnesine.Bu karmaşık kavramsal düzenek, Batı düşünce tarihinin ve buna bağlı kültürel, siyasi, teknik pratiklerin, tavır alışların mekanizmasını çözümlemeye elverişli bir araçtı. Yapıçözüm geçmişin hayaletleriyle olduğu kadar söz konusu kültürel ortamla da diyalog içinde oluşturulmuştu.Derrida, 1989da duvar yıkıldıktan sonra ve Marksizmin duvarın yıkıntıları altında kaldığını sokaktaki adamın bile dile getirdiği bir sırada, Marxın Hayaletleriyle Marksizm hakkında söz aldı. Liberalizmin ve şu anda var olduğu haliyle demokratik yönetimlerin zafer çığlığına ve eski bir Hegelci tema olan tarihin sonunu ilan eden Fukuyamaya çözümleyici bir değerlendirmeyle yanıt verdi. Marxın mirasının dinsel mesihçilikten ayrı bir mesihsel izlek çerçevesinde yeniden okunarak sahiplenilmesi gerektiğini savundu. Aykırı bir zamanda aldığı bu tavırla belli bir Marksizm ruhuna sadık kaldığını ilan etti. Marxı, çok sevdiği Shakespeare ve Max Stirner üzerinden yeni bir gözle okumaya girişti. Hatta bir Yeni Enternasyonal önerdi: Zamansız ve konumsuz, adsız ve unvansız, gizli değilse de pek az kamusal, sözleşmesiz, eşgüdümsüz, partisiz, vatansız... bir karşı-fesat birliği.Marxın Hayaletlerinde zamana aykırılık, zamanın çığırından çıkmışlığı, mevcudiyetin kendi kendisiyle bir türlü örtüşememesi, yabancılaşma, meta, fetiş, giderek karmaşıklaşan tele-teknolojiler ve protez sorunu gibi konuları tartışıyor Derrida. Bu canlı sorunların Marksizmin şiirselliğinden bir türlü kurtulamamasının nedeni olan hayalet ve musallat olma mantığının kökenlerine iniyor.Derridaya göre Marx sahne mantığı denebilecek bir mantığın taslağını çizer. Ama bunu aşmak üzere ve bu mantığın dışında sahici, zamanın yerine yeniden yerleştiği, adaletin sağlandığı bir dünya varsayımına duyduğu inancın getirdiği ironi ve keyifle çizilir bu taslak. Bu onu mesihsel bir damara bağlar. Marksist eleştiri sahici ile sahte arasında böylesi ülküsel karşıtlıklar oluşturma iznini kendine verin Oysa yapıçözüm, eleştirinin kendisini olanaklı kılan ülküselliğin ve hayaletimsi olanın indirgenemezliğini vurgularken Marxın çoğul ruhlarına yaslanır.Eğer Marksizmin birden fazla ruhu varsa, bu varlıkbilimsel var yok (to be or not to be) kategorilerini aşar. Bu durumda teşhis edilen ölümün kesinlikten yoksun olmasıdır asıl korku nedeni. Verili bir hukuka indirgenemez olan adalet ve gelecek için bir hayaletin gizine sahip çıkmak gerekliliği doğar o zaman.